Toto je archívna verzia internetovej stránky SSA.
Pre aktuálne informácie navštívte www.skialpuj.sk
 
SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF
  Informácie  

Finále SP<br>Jasná, 5.4.2014
Finále SP
Jasná, 5.4.2014
Viac obrázkov >>>

Ponuka partnerskej spolupráce pre organizovaných podujatiach pretekového aj nepretekového charakteru

Ponuka partnerskej spolupráce s reprezentačným družstvom Slovenska v skialpinizme


PONUKA PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCE PRI ORGANIZOVANÝCH PODUJATIACH PRETEKOVÉHO AJ NEPRETEKOVÉHO CHARAKTERU

Podpora skialpinizmu na Slovensku vo forme Slovenského pohára a oficiálnych nepretekárskych zrazov alebo akcií organizovaných Slovenskou Skialpinistickou Asociáciou je možná v nasledovných úrovniach:

- exkluzívny generálny partner
- generálny partner
- oficiálny partner
- podporovateľ


Ponuka propagačných služieb v jednotlivých partnerských balíkoch:


Exkluzívny Generálny partner

Spolupráca s exkluzívnym generálnym partnerom je založená na viacročnej spolupráci, keď ročná výška je nad úrovňou ponuky určenej pre generálneho partnera a vychádza z podobných balíkov služieb. Presné určenie spolupráce je predmetom vzájomnej dohody.


Generálny partner
(príspevok sumou minimálne 250 000 Sk (8298 €) alebo 150 000 Sk (4979 €) + 200 000 Sk (6639 €) v materiálnej, mediálnej a inej podpore)

Balík služieb pre generálneho partnera:

- zahrnutie mena partnera do názvu Slovenského pohára v skialpinizme SSA
- logo 2 násobku štandardnej veľkosti uvedené na všetkých prezentačných
   materiáloch oficiálnych podujatí SSA
- logo 2 násobku štandardnej veľkosti na členský preukaz a pretekovú licenciu
- logo na web-stránke Slovenskej Skialpinistickej Asociácie www.skialp4u.sk
   s priamym odkazom na web-stránku generálneho partnera, reklamný banner
   spoločnosti na web-stránke,
- logo na plagátoch podujatí v rámci SSA rozmiestnených v športových predajniach,
   horských chatách a kluboch v SR,
- logo v priestoroch každého podujatia zahrnutého do oficiálnych podujatí SSA
   v oblasti štartu a cieľa podujatia, na oficiálnych dokumentoch (štartovné
   a výsledkové listiny, štartovné čísla ) SSA
- možnosť prezentácie spoločnosti na podujatiach SSA v skialpinizme formou
   prezentačného stánku, resp. umiestnenia reklamného bannera či prezentačných
   materiálov
- grafická príprava a realizácia reklamného predmetu s logami partnera a SSA
   účastníkom nami organizovaných podujatí
- príprava a realizácia firemného podujatia z oblasti skialpinizmu aj s možnosťou
   informácii o materiáloch, metodike, bezpečnosti, stretnutí s reprezentantami SR,
   filmové materiály zo svetových podujatí , ...
- možnosť účasti predstaviteľa spoločnosti na domácich podujatiach organizovaných
   SSA alebo na zahraničných podujatiach (program, plné zabezpečenie a možnosť
   vyskúšať si skialpinizmus)
- nezahrnuté možnosti v rámci vzájomnej dohodyOficiálny partner
(príspevok sumou minimálne 100 000 Sk (3320 €) alebo 60 000 Sk (1990 €) + 80 000 Sk (2655 €) v materiálnej, mediálnej a inej podpore)

Balík služieb pre oficiálneho partnera:
- logo štandardnej veľkosti uvedené na všetkých prezentačných materiáloch
   Slovenského pohára a nepretekárskych zrazov SSA
- logo na členský preukaz a pretekovú licenciu
- logo na web-stránke SSA www.skialp4u.sk s priamym odkazom na web-stránku
   generálneho partnera, reklamný banner spoločnosti na web-stránke,
- logo na plagátoch podujatí v rámci SSA rozmiestnených v športových predajniach,
   horských chatách a kluboch v SR
- logo v priestoroch každého podujatia zahrnutého do oficiálnych podujatí SSA
   v oblasti štartu a cieľa podujatia, na oficiálnych dokumentoch a výsledkových
   listinách
- možnosť prezentácie spoločnosti na podujatiach SSA v skialpinizme formou
   prezentačného stánku, resp. umiestnenia reklamného bannera či prezentačných
   materiálov
- príprava a realizácia firemného podujatia z oblasti skialpinizmu aj s možnosťou
   informácií o materiáloch, metodike, bezpečnosti, stretnutí s reprezentantami SR,
   filmové materiály zo svetových podujatí , ...
- nezahrnuté možnosti v rámci vzájomnej dohody


Možné veľkosti a umiestnenie lôg alebo banerov:

Konečná veľkosť a počty vždy závisia od výšky dohodnutej podporyTlačené materiály asociácie:

Plagáty a informačné materiály v počte 1 000 až 5000 ks
• veľkosti od 10 x 10 mm po 50 x 120 mm resp. adekvátne v cm2

Oficiálne dokumenty, štartovné a výsledkové listiny, štartovné čísla
• veľkosti od 10 x 10 mm po 20 x 50 mm resp. adekvátne v cm2

Prezentácia na podujatiach asociácie / preteky a zrazy /
• veľkosti od 150 x 500 mm po 1000 x 5000 mm resp. adekvátne v cm2Web stránka www.skialp4u.sk, www.skimountaineering.sk :

• umiestnenie statických alebo dynamických banerov štandartného
  alebo dohodnutého rozmeru
• čas umiestnenia na základe počtu videní alebo termínovo
• linky na spolupracujúceho partnera

Nezahrnuté možnosti v rámci vzájomnej dohodyPONUKA PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCE S REPREZENTAČNÝM DRUŽSTVOM SLOVENSKA V SKIALPINIZME

Podpora reprezentačného družstva Slovenska v skialpinizme na zabezpečenie prípravy a účasti na najvýznamnejších podujatiach v rámci Svetového a Európskeho pohára, Majstrovstiev Sveta alebo Európy, súťažiach zaratávaných do svetového rebríčka alebo určených domácich podujatiach je možná v nasledovných úrovniach:

Exkluzívny Generálny partner
Generálny partner
Oficiálny partner
Podporovateľ

Ponuka propagačných služieb v jednotlivých partnerských balíkoch:


Exkluzívny Generálny partner
Spolupráca s exkluzívnym generálnym partnerom je založená na viacročnej spolupráci, keď ročná výška je nad úrovňou ponuky určenej pre generálneho partnera a vychádza z podobných balíkov služieb. Presné určenie spolupráce je predmetom vzájomnej dohody.


Generálny partner
(príspevok sumou minimálne 300 000 Sk (9958 €) alebo 150000 Sk + 300 000 Sk (4979 + 9958 €) v materiálnej podpore / ceny veľkoobchod / )

Balík služieb pre generálneho partnera:

• umiestnenie loga generálneho partnera na reprezentačných a pretekových oblečeniach členov reprezentačného družstva. Veľkosti loga, počty a ich umiestnenie v závislosti na dohodnutej výške podpory.
• logo 2 násobku štandardnej veľkosti uvedené na všetkých oficiálnych prezentačných materiáloch reprezentácie
• logo na web-stránke Slovenskej Skialpinistickej asociácie www.skialp4u.sk s priamym odkazom na web-stránku generálneho partnera, reklamný banner spoločnosti na web-stránke
• logo v priestoroch každého podujatia zahrnutého do Slovenského pohára v skialpinizme, v oblasti štartu a cieľa preteku, na oficiálnych dokumentoch Slovenskej Skialpinistickej asociácie pre Slovenský pohár
• možnosť prezentácie spoločnosti na podujatiach organizovaných pod hlavičkou Slovenskej Skialpinistickej Asociácie – preteky, zrazy a iné podujatia - formou prezentačného stánku, resp. umiestnenia reklamného bannera či prezentačných materiálov
• možnosť účasti predstaviteľa spoločnosti na podujatí (ubytovanie, plná penzia, program a možnosť skúsiť si skialpinizmus)


• účasť vybratých reprezentantov na dohodnutých propagačných akciách podľa výberu generálneho partnera ak to nekoliduje s prípravou a účasťou na významné reprezentačné podujatia
• záverečné oficiálne vyhodnotenie sezóny pod menom generálneho partnera spojené s finančnou odmenou pre všetkých vyhodnotených
• nezahrnuté možnosti v rámci vzájomnej dohody


Oficiálny partner
(príspevok sumou minimálne 100 000 Sk (3319 €), alebo 50 000 Sk + 100 000 Sk (1660 + 3319 €) v materiálnej podpore / ceny veľkoobchod / )

Balík služieb pre oficiálneho partnera:

• umiestnenie loga oficiálneho partnera na reprezentačných a pretekových oblečeniach členov reprezentačného družstva. Veľkosti loga, počty a ich umiestnenie v závislosti na dohodnutej výške podpory.
• logo štandardnej veľkosti uvedené na všetkých oficiálnych prezentačných materiáloch reprezentácie
• logo na web-stránke Slovenskej Skialpinistickej Asociácie www.skialp4u.sk s priamym odkazom na web-stránku oficiálneho partnera, reklamný banner spoločnosti na web-stránke
• logo v priestoroch každého podujatia zahrnutého do Slovenského pohára v skialpinizme, v oblasti štartu a cieľa preteku, na oficiálnych dokumentoch Slovenskej Skialpinistickej asociácie
• možnosť prezentácie spoločnosti na podujatiach Slovenského pohára v skialpinizme formou prezentačného stánku, resp. prezentačných materiálov
• nezahrnuté možnosti v rámci vzájomnej dohody


Podporovateľ
(príspevok sumou menej ako 100 000 Sk (3319 €), minimálne však 20 000 Sk a 40 000 Sk (664 + 1328 €) v materiálnej alebo organizačnej forme)

Balík služieb pre podporovateľa:
• logo štandardnej veľkosti uvedené na všetkých oficiálnych prezentačných materiáloch reprezentácie
• logo na web-stránke Slovenskej Skialpinistickej Asociácie www.skialp4u.sk, reklamný banner spoločnosti na web-stránke
• možnosť prezentácie spoločnosti na podujatiach Slovenského pohára v skialpinizme formou prezentačného stánku, resp. prezentačných materiálov
• nezahrnuté možnosti v rámci vzájomnej dohodyMožné veľkosti a umiestnenie lôg alebo banerov:

Konečná veľkosť a počty závisia od výšky dohodnutej podpory


    


Umiestnenie na pretekovom a reprezentačnom oblečení reprezentantov :

- prilba, čelenka, čiapka od 10 x 30 mm do 30 x 100 mm
- od lakťa k ramenu od 15 x 40 mm do 30 x 100 mm
- na prsiach do 30 x 100 mm
- stehná z predu do 50 x 150 mm
- stehná z boku do 70 x 250 mm
- chrbát / mimo pretekového oblečenia / do 100 x 300 mm


* pri štvorcových logách adekvátna časť v cm2


Umiestnenie na webových stránkach asociácie:

Zobrazenie baneru od 100 x 100 pixelov po 400 x 100 / 400 / pixelov počet videní od 1000 po 100 000


Tlačené materiály asociácie:

Plagáty a informačné materiály v počte min. 1 000 ks

- veľkosti od 10 x 10 mm po 50 x 120 mm resp. adekvátne v cm2


Oficiálne dokumenty a výsledkové listiny

- veľkosti od 10 x 10 mm po 20 x 50 mm resp. adekvátne v cm2


Prezentácia na podujatiach asociácie / preteky a zrazy /

- veľkosti od 150 x 500 mm po 750 x 2000 mm resp. adekvátne v cm2* v prípade požiadavky na prezentáciu na podujatiach asociácie , výška podpory všetkým organizátorom nemôže byť väčšia ako 20 % z celkovej dohodnutej sumy a od toho sú stanovené aj veľkosti banerov na podujatiach. Presná výška je predmetom zmluvy.Slovenská Skialpinistická Asociácia uvíta aj podporu vo forme materiálnej podpory, organizačnej spolupráce, návrhov či pripomienok na úspešnú reprezentáciu Slovenského skialpinizmu.Naše identifikačné údaje sú nasledovné:

Slovenská Skialpinistická Asociácia
Tr. SNP 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
Tel.: +421-905-283 650,
e-mail: office@skimountaineering.sk
www.skialp4u.sk, www.skimountaineering.sk
IČO: 37998919
DIČ: 2022052219
Č.účtu: 2625098465/1100
MUDr. Belicová Katarína
Prezident SSA

Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0074 sec