Toto je archívna verzia internetovej stránky SSA.
Pre aktuálne informácie navštívte www.skialpuj.sk
 
SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF
  Skialpinistické a freeridové trasy

Finále SP<br>Jasná, 5.4.2014
Finále SP
Jasná, 5.4.2014
Viac obrázkov >>>
 

MLYNICKÁ DOLINA

Upozorňujeme, že nižšie uverejnené trasy nie sú v povolených skialpinistických areáloch,
a sú v rozpore s návštevným poriadkom TANAP!

Trasy uvádzame z dôvodu ich využívania aj pred prijatím platného návštevného poriadku.

SSA

POPIS OBLASTI
Mlynická dolina sa nachádza na v západnej časti pohoria Vysoké Tatry. Vstupnou bránou do doliny je známe turistické centrum - Štrbské pleso (1335 m)- vďaka ktorému patrí k jednej z najnavštevovanejších dolín vo Vysokých Tatrách. Mlynická dolina je zo západnej strany ohraničená hrebeňom Solísk až po Furkotský štít (2404m) a Hrubý vrch (2428 m), v severnej časti ju uzatvára Štrbský štít (2381 m) a masív Hlinskej veže (2340 m). Z východu je ohraničená hrebeňom Bášt, v ktorom dominuje vrchol Satana (2421 m). V zimnom období poskytuje Mlynická dolina vynikajúce terény pre viac či menej skúsených skialpinistov a extrémnych lyžiarov, v lete je medzi turistami obľúbený prechod cez Bystré sedlo do Furkotskej doliny.
PRÍSTUP
Prístup je jednoduchý. Vlakom sa odvezieš do Štrby a prestúpiš na zubačku na Štrbské Pleso. Po cca 20 minútach jazdy sa ocitneš na parkovisku pod hotelovým gigantom Panoráma (sem sa dá pravdaže dostať aj na aute, všetky parkoviská okrem hotelových sú v zimnej sezóne zadarmo). Potom pokračuješ pešo (prípadne na skibuse) smerom ku areálu Snow až k údolnej stanici lanovky na Chatu pod Soliskom. Cca 30m severo-východne od stanice začína chodník vedúci do Mlynickej doliny . Po približne 30 min šľapania lesom (žltá značka) sa ocitneš na hranici lesa, odkiaľ pokračuješ cca 15 min pod vodopád Skok. Ďalej sa orientuj podľa fotografií a nákresmi zjazdov.
NAJLEPŠIE PODMIENKY
Vo všeobecnosti býva dole v doline pomerne dosť snehu už v januári, avšak vyššie partie pod hrebeňmi bývajú často sfúkané až na skalu. Týmpádom bývajú lepšie podmienky skôr ku koncu zimy (marec) a začiatkom jari (apríl, máj).
Mlynická dolina síce nepatrí k najlavínoznejším dolinám na Slovensku, treba však dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa lavínovej problematiky. Pozor aj na zradný svah nad vodopádom Skok, kde už pár ľudí zhučalo s lavínou.
UBYTOVANIE
S ubytovaním nie je problém, keďže Štrbské Pleso je známe turistické centrum. Info nájdete napríklad tu.


SEKTOR 1: HREBEŇ BÁŠT
 
 
ZJAZD STRUČNÝ OPIS SKLON
OBTIAŽNOSŤ
OBDOBIE POZNÁMKA
A Žľabom spadajúcim zo Sedla nad Skokom (sedlo medzi Patriou a Malou Baštou) priamo dole, v spodnej časti vybočiť doprava smerom na zjazd B 35-40°
S2+, E1
január-máj ľahké, vhodné pre menej skúsených lyžiarov
B Výraznou širokou pláňou sponad sedla medzi Prednou a Malou Baštou (Sedlo nad Širokým žľabom) priamo nadol smerom pod Vodopád Skok 35-40°
S2+, E1
január-máj pozor na lavíny
C Približne v polovici hrebeňa medzi Sedlom nad Širokým žľabom a Prednou baštou spadá smerom do Mlynice výrazný žľab. Horná časť (cca 20 m) je silne zúžená (šírka okolo 1m), preto zjazd začína až pod spomínaným zúžením, odkiaľ pokračuje pomerne širokým žľabom, ktorý postupne stráca sklon, až na dno doliny. 38-43°
S3, E2
február-máj pohodový zjazd pre stredne skúsených lyžiarov. Ak niekto náhodou zlyžujete hornú časť až z hrebeňa, dajte mi vedieť...
D Žľabom spod vrcholu Prednej Bašty, lyžuj priamo dole žľabom, ktorý sa v strednej časti výrazne rozširuje a stráca sklon až po skalnú bariéru v spodnej časti. Skalnú barierú obchádzaj z pravej strany strmým a úzkym, cca 20 m dlhým žliabkom 36-42°
1x50°
S4, E2
február-máj horná časť je ľahká, dolný žliabok je pomerne zaujímavý (3m šírka, 50°). Pri nedostatku snehu sa spodná časť nedá zlyžovať.
E Zjazd zo Sedla nad Červeným žľabom (sedlo medzi Prednou Baštou a Satanom), zo sedla lyžuj priamo dole do Mlynickej doliny žľabom, ktorý je v strednej časti mierne zúžený 38-43°
1x48°
S3+, E2
február-máj najstrmšie miesto je v mieste zúženia (cca v polovici zjazdu)
F Žľab zo Satanovho sedla, lyžuj priamo dole, najskôr ľahkým terénom, ktorý sa v polovici zužuje a naberá sklon 38-43°
1x48°
S3+, E2
február-máj pekné,podobné ako zjazd E
G Z vrcholu Štrbského štítu lyžuj smerom na západ širokou snehovou pláňou, ktorá sa v spodnej časti zužuje a prechádza do žľabu ústiaceho nad Capie pleso 35-40°
S2+, E1
február-máj ľahké, vhodné pre začiatočníkov


SEKTOR 2: HREBEŇ SOLÍSK
 
ZJAZD STRUČNÝ OPIS SKLON
OBTIAŽNOSŤ
OBDOBIE POZNÁMKA
A1 Ľavý variant žľabu spod Soliskového hrbu, zo sedla medzi Predným Soliskom a Soliskovým hrbom lyžuj priamo dole žľabom, ktorý sa v spodnej časti napája na zjazd A2, foto: detail zjazdu 35-40°
S2+, E1
február-máj ak je málo snehu, zjazd býva pomerne úzky
A2 Žľab spod Soliskového hrbu priamo k Vodopádu Skok. Je možné si zjazd predĺžiť a lyžovať až z vrcholu Mlynického Soliska žliabkom popod hrebeň (expozícia smerom do Furkotskej doliny, na fotografii to nie je vidieť) a v sedielku pod Soliskovým hrbom sa napojiť na zjazd A2 35-40°
S2+, E1
február-máj ľahké, vhodné pre menej skúsených lyžiarov. Predĺžená varianta z Mlynického Soliska je obtiažnosťou cca S2+/S3, E2
B1 "Centrál z Mlynického Soliska". Zjazd vedie žľabom spadajúcim z vrcholového hrebeňa Mlynického Soliska do Mlynickej doliny. V hornej časti je výrazne zúžený, nižšie sa rozširuje a stráca sklon. horná časť 46-52°,
spodná časť 36-42°
S4+, E2+
marec-máj v najužšom mieste (1 m šírka) schádzané cca 8 m bez lyží. Najťažší z doteraz zakreslených zjazdov do Mlynickej doliny.
B2 Ľahšia varianta centrálu, zo sedielka medzi Štrbským a Mlynickým Soliskom lyžuj priamo dole žľabom, ktorý neskôr prechádza v širokú snehovú pláň. V hornej časti snehovej pláne vytraverzuj doprava a cez rebro prejdi do centrálneho žľabu, ktorým pokračuj ďalej až do doliny 38-45°
S3+, E3
marec-máj Pekné a exponované, ľahšie ako zjazd B1
B3 Z vrcholu Mlynického Soliska lyžuj niekoľko metrov popod hrebeň (expozícia smerom do Furkot.doliny) až k výraznej vežičke v hrebeni. Spod nej spadá do Mlynice výrazný úzky žľab prerušený 4 skalnými prahmi. Najnižší je prvý prah (cca 1,5 m, zlieza sa cez skalné okno po pravej strane), druhý tvorí rozsiahla skalná platňa, tretí (cca 2m) sa dá skočiť alebo obísť, najťažší spodný (cca 6m) treba zliezať po ľavej strane. Pod posledným prahom sa žľab napája na zjazd B2 46-50°
S4+/S5, E3+
marec-apríl za výborných snehových podmienok je možné skočiť aj spodný prah.
Info zo zjazdu poskytol Milan Ohurniak (alias Barney)
C "Žľab zo Šedej lávky", zo sedla medzi Štrbským a Malým Soliskom (Šedá lávka) lyžuj priamo dole žľabom až do miesta, kde sa zužuje (zúžené miesto je možné oblyžovať zľava). Pod zúžením sa žľab zatáča smerom do prava. Esovitým zúžením lyžuj až na širokú pláň pod žľabom a odtiaľ ľahko na dno doliny 40-47°
S3+, E2+
február-máj hore pomerne ľahké (ale exponované), technicky najťažšia časť je spodné "esíčko"
Sektory Veľké Solisko, Hrubý vrch a masív Hlinskej veže sú v príprave...
Autor: Miroslav Peťo
Zverejnené so súhlasom autora
O autorovi sa viacej dozviete na jeho stránkenákresy vo formáte PDF: Mlynická dolina

 

Pridané: 2007-01-06 20:45


 

Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0077 sec