SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF
Finále SP<br>Jasná, 5.4.2014
Finále SP
Jasná, 5.4.2014
Viac obrázkov >>>
  Udalosti a akcie

Je to kravina !


Tak aj takéto slová padli verejne na Valnom zhromaždení SHS James v sobotu 25.3.2006, ktoré sa uskutočnilo v Žiline. Jedným z bodov zasadnutia bola aj požiadavka, ktorú dali reprezentanti na presunutie kompetencií v oblasti skialpinizmu na Slovenskú skialpinistickú asociáciu. Potvrdili sa informácie z minulosti, že samotné Valné zhromaždenie nič nerieši, hoci je to právne najprístupnejšia cesta. Bod o skialpinizme bol zaradený takmer na koniec. Zúčastnili sa ho zástupcovia 47 klubov zo 143 a predstavovali 40,03 % členov. Postupne sa prešli body z plánovaného priebehu. Neboli ničím výnimčné až na slovné vyjadrenia predsedu, ktorý sa občas sám seba pochválil až to trochu niečím zaváňalo. To však nie je dôležité. Hodnotili sa veci, ktoré sa spravili, ktoré sú zamýšlané. Je zrejmé, že všetko je v ľuďoch a osobnostiach a tak niektoré veci sa veľmi nedaria. Každá komisia mala svoje hodnotenie, ktoré si ja netrúfam hodnotiť, nakoniec nie je to moja záležitosť, hoci som stále člen. Hlavne preto, že to je horolezecká parketa. Jedna komisia hodnotenie nepredniesla a to pretekového skialpinizmu. Nakoľko ju predstavuje predseda spolku, úspechy , ciele, zámery do budúcna a východiská neboli vôbec spomenuté. Dostali sme sapostupne až k skialpinizmu. Ja ako jedna zo štyroch osôb, ktorá podávala návrh na Valné zhromaždenie, som sa snažil oboznámiť, prečo sa dostal skialpinizmus až do takéhoto stavu. Spomenul som vývoj v skialpinizme, oboznámenie sa s financovaním komisie skialpinizmu a postavením skialpinizmu v Jamese. Pripomenul som situáciu, že nikto nebral do úvahy dosiahnuté výsledky a taktiež nikto neodpovedal na otázky typu – ako si predstavujete ďalej podporovať skialpinizmus. A predovšetkým som chcel zdôrazniť, že po odvolaní bývalej komisie, ktorá široko a aktívne pracovala sa nenašli ľudia z Jamesu, ktorí by sa všestranne starali o rozvoj tohto športu a kládli základy pre budovanie kvalitnej reprezentácie a kvalitných výsledkov. Táto situácia v Jamese nie je doriešená dodnes a ani vôbec nebola načrtnutá. Po tomto vystúpení začala diskusia. Odzneli rôzne argumenty a aj slová, ktoré sú v názve alebo urážlivé na predstaviteľov SSA. Diskusia ale bola krátka . Blížilo sa k obedu a predseda spolku ju ukončil, hoci sme mali ešte čo povedať, vyjadriť sa a hlásili sa ďalší. Hlasovanie prebehlo tak, že väčšina sa vyjadrila k ponechaniu si kompetencií v skialpinizme pokiaľ sa nezmení medzinárodná situácia / tam to tiež nemá jednoznačnú pozíciu /. Zároveň zaviazalo vedenie SHS James rokovať so širokou skialpinistickou verejnosťou do konca júna 2006 a hľadať východiská. Takže pekné odpálkovanie na neskoršie obdobie. Ale ako som spomenul , nepadlo ani slovo o tom ako by sa tento problém mal riešiť zo strany Jamesu.
Z poznatkov, ktoré sme získali vyplynulo:
1, neustále ignorovanie a ohováranie členov SSA zo všetkého možného a úmyselné odkláňanie od hlavného problému a to absolútny nedostatok ľudí ochotní pracovať za James v oblasti skialpinizmu. Zostal len jediný aktívny človek a to Stano Melek pri nepretekárskom skialpinizme. Pre pretekársky skialpinizmus nepracuje nikto. Nech mi prepáčia organizátori pretekov, oni si svoju úlohu plnia ako vedia a sme im vďační ale to nie je celoročná príprava, koncepcia a riadenie k cieľu - dosiahnutie kvalitných výsledkov reprezentantov na najvyšších podujatiach cez tvorbu členskej základne.
2, Ked sa minie bod 1 tak sa prejde na variantu, že chceme mať viac peňazí. Pritom sme len prostredníctvom prideľovania financií aj na základe výsledkov / včetne všetkých komisií/ chceli poukázať len na nerovnoprávne postavenie skialpinizmu. A to či dostane komisia na činnosť 400 alebo 500 tis. vôbec nerieši problém postupného zaostávania za svetom. Jedná sa totiž o tak málo peňazí, že v podstate to nie sú peniaze.
4. Ignorovanie SSA predovšetkým zo stany predsedu, hoci je reálne aktívnejšia.
5, Absolútne neinformovaný o skialpinistickom dianí a problémoch sú ostatní členovia Jamesu – horolezci. A tak sa vyjadrovali o niečom, čoho podstatu hlbšie vôbec nepoznajú.
6. Nesmieme zabudnúť ani na extrémnych lyžiarov a o nich sa z Jamesu vlastne nik nezaujíma a ani nepodporuje. A tiež sú tam aj reprezentanti na podujatiach vo svete.
6, SHS James nevie zatiaľ riešiť skialpinistické hnutie a odsúva toto riešenie zámerne na ďalšie obdobie. Stále nevie postaviť ľudí, čo by sa aktívne zapojili do riadenia, aktívne pracovali a reprezentácia by ich rešpektovala a rozvíjala sa. Pritom TENTO PROBLÉM JE TEN PRIORITNÝ, PREČO VZNIKLA AJ SSA. A NA TOTO ANI VALNÉ ZHROMAŽDENIE NEODPOVEDALO ANI NEPOUKÁZALO!!!!!!!Miro Leitner      2006-03-26 21:34:58            [Zobrazené 7791x]          Odkaz na Facebook


Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0244 sec