SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF
Finále SP<br>Jasná, 5.4.2014
Finále SP
Jasná, 5.4.2014
Viac obrázkov >>>
  Udalosti a akcie

Zmeny štatútu ISMC.


Návrh sa týkal 3 článkov.Bod 10:Plenárne zasadanie je najvyšším článkom riadiacej štruktúry ISMC,ktorého stretnutie je organizované 1krát ročne v členských krajinách ISMC za predpokladu doručenia informácie o zasadaní členským krajinám 3 mesiace pred zasadaním,pričom musí byť v koincidencii so GA UIAA.
Zmena:V princípe je PA v koincidencii so stretnutím GA UIAA.
odhlasované väčšinou účastníkov.
Článok 19:Managment Committee sa skladá s prezidenta ISMC,Vice-prezidenta ISMC,Sekretára ISMC,pokladníkaISMC,člena UIAA boardu a člena Komisie pre ochranu prírody.Členmi sú aj 4 účastnícke krajiny ktoré v poslednom 3 ročnom období zoorganozovali preteky kalendára ISMC.
Zmena:pokladník ISMC získava titul Viceprezident ISMC pre financie.
odhlasované
Článok 20:Členovia MC sú volený PA na 4 roky a môžu byť znovu zvolený na ďalšie funkčné obdobie.
Zmena:Prezident môže byť zvolený na jedno funkčné obdobie a znovuzvolený na max.1 ďalšie funkčné obdobie.Členovia MC len jedno funkčné obdobie.Neodhlasované a pripomienkované-do úvahy vzaný štatút ICC-pretekové lezenie- s tým,že prezident má možnosť byť znovuvolený PA,ako aj členovie MC ale týto na 2 ďalšie funkčné obdobia.Výsledok:odhlasované,primeranú formuláciu do stanov pripravý právnik.
Tieto návrhy sa zameriavajú na kontinuitu koncepcie rozvoja športu a zvýšenie vážnosti funkcie "pokladníka",čo hodnotíme kladne.Problémom zostáva výber krajín organizujúcich PA mimo Európy a finančné krytie cest.nákladov pre jednotlivé štáty.Súčastne sa opäť očakávajú zmeny v koncepcii štruktúry UIAA nakoľko ICC síce získalo značný vplyv vo vedení UIAA ale ISMC ako aj ICC nie sú spokojne s rýchlosťou reaktibility UIAA boardu a hlavne snahou zavzať rozpočet ISMC do rozpočtu UIAA.Toto bude prerokovávané na PA ISMC a ako naznačuje prezident ISMC nemieni tento krok urobiť.Necháme sa prekvapiť správami zo Singapuru v sept.2005,kde isto veľmi rád bude prezentovať skialpinistickú obec náš priznivec I.Koller.Katarína Belicová      2005-06-27 10:32:45            [Zobrazené 3317x]          Odkaz na Facebook


Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0198 sec