SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF

 

 

Vplyvy neregulovaného a "masového" skialpinizmu
na vysokohorské prírodné prostredie


Všeobecné:
- lyžovanie vydáva charakteristický zvuk (najmä na tvrdom žľadovateľom snehu), ktorý sa v horskom teréne
  (hlavne uzatvorené glaciálne kary, hrebeňové partie) šíri veľmi rýchlo, a počuť ho na veľké
  vzdialenosti;
- nestabilita a narušenie stability snehovej pokrývky a možný vznik lavín;
- pri "masových" akciách za priaznivých klimatických podmienok spôsobený hluk a následné znečistenie
  vysokohorského prostredia rôznymi odpadmi (napr. obaly od potravín, atď.);
- hromadný vjazd motorových vozidiel hlboko do dolín

Kurovité vtáky:
- najmä tetrov hôlniak, v jarnom období (tretia dekáda marca až koniec apríla) vyrušovanie na
  tokaniskách, rozdelenie rozmnožovacích societ na menšie skupiny a následné sťaženie
  až znemožnenie aktu párenia;
- vysoký energetický výdaj v období rozmnožovania vydaný na presun/odlet do bezpečia;
- posun prirodzených teritórií tokajúcich vtákov na menej vhodné lokality;
- lyžovaním v lesných porastoch dochádza k vyrušovaniu ostatných druhov kurovitých vtákov (jariabok
  lesný a tetrov hlucháň) počas obdobia rozmnožovania;

Kamzík:
- útek do bezpečia a vysoký energetický výdaj v období nutričného stresu, napr. útek do
  exponovaných miest;
- zmena cirkadiálneho rytmu kamzíka, posúvanie jednotlivých denných aktivít k večerným hodinám
- nečakaná reakcia na ,,skialpinistu“, ktorý sa objaví na miestach, ktoré sú inak nedostupné
  (závery dolín, rôzne rebrá a hriebienky spájajúce hlavný hrebeň atď.)
- v posednej dekáde apríla až polovica mája, vyrušovanie na neprístupných miestach, kde samice
  kamzíka nachádzajú vhodné miesto na porodenie mláďat;
- zmena a opúšťanie vhodných miest na pasenie resp. odpočinok;

Svišť:
- cez jarné obdobie (posledná dekáda apríla až prvá dekáda mája) pohyb a lyžovanie v záveroch
  dolín, karoch a miestach výskytu svišťa;
- vyrušovanie práve prebúdzajúcich sa svišťov zo zimnej hybernácie;


Veľké šelmy:
- rušenie a následná energetická naročnosť pri úniku (vlk, rys)
- plašenie a preháňanie raticovej zveri, sťaženie vyhľadávania zdroja potravy
- rušenie v čase reprodukcie (vlk - január - marec; rys – február -apríl)
- rušenie počas hibernácie (medveď), možnosť vzniku kolíznych situácii, zvýšenie rizika
  stresových reakcii, zvýšené riziko vzniku túlavých medveďov (nezaľahnutie,
  predčasne opustenie brloha)

Biotopy:
- viazané na lavínové žĺaby a ich závery najmä v jarnom období, nízkokríčkové biotopy s významnou
  zložkou lišajníkov a machorastov – dochádza k mechanickému poškodzovaniu kríčkov,
  na všetky biotopy má vplyv zmena kvality a dĺžka trvania snehovej pokrývky
- subalpínske biotopy na vyfúkavaných stanovištiach s nízkou vrstvou snehu, prípadne bez snehovej
  pokrývky – mechanická likvidácia biotopu, zmena mikroklimatických pomerov (zhutnenie
  snehu), na zmenu ktorých sú tieto reliktné spoločenstvá citlivé. Erózia pôdneho krytu.
- na väčšinu subalpínskych biotopov sú viazané chránené a ohrozené druhy nižších aj vyšších
  rastlín, často len s minimálnym areálom výskytu s likvidáciou alebo zmenou biotopu
  dochádza aj k narušeniu, prípadne likvidácii ich populácií.

Poznámka: Všetky uvedené vplyvy majú kumulatívny (spolu s aktuálnymi klimatickými a geomorfologickými podmienkami) charakter a pôsobia nie len na jedincov ale na celé čiastkové populácie jednotlivých spomínaných druhov. Nedá sa tvrdiť, že keď skialpinista vyruší pasúceho sa kamzíka ten následne uhynie, pretože mal málo času na pasenie, ale keď sa to zopakuje za jeden deň napr. 3-krát určite to zníži jeho kondíciu na to aby prežil energeticky náročné zimné obdobie, dopad preto nie je okamžitý (v niektorých špecifických prípadoch áno) ale vyprofiluje sa počas dlhšej časovej periódy napr. zmenšovanie sa vhodných tokanísk tetrova hôlniaka na hrebeni Nízkých Tatier počas rokov 2001-2003.
Reagujte na článok


Ochranárska komisia


Pridané: 2006-02-19 16:30 

Odkaz na Facebook                                [Zobrazené 1 x]

Počet komentárov ku článku : 0

Komentár ku článku :
Meno (nick) :              Odpíšte kód: kom4u                

 

Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0226 sec