SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF

 Valné zhromaždenie SSA 21.6.2009
posledné informácie

Dopĺňame týmto posledné informácie k VZ SSA:

Miesto konania Valného zhromaždenia SSA je na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici, Tajovského ulica 24. Pre tých čo umiestnenie celkom nepoznajú je to v blízkosti Roosveltovej nemocnice, resp. obchodu Lidl - viď.obr.v prílohe resp. mapu ulíc na www.bb.sk.

Registrácia je od 14:00 do 14:45. hod a o 15:00 hod. začína samotné Valné zhromaždenie.

SSA zaregistrovala 2 záujemcov o prácu v správnej rade, ktorá sa opäť volí po 4 rokoch činnosti. Klub www.skialpinizmus.sk nominoval Erika Dianiša a další kandidát je Juraj Laštík, ktorý sa indivduálne prihlásil. Další kandidáti nie sú známi. Správna rada musí mať min. 5 členov / podla VZ z roku 2008 /. S príspevkom sa prihlásili len dvaja členovia a to Juraj Laštík / téma reprezentácia / a Leitner Miroslav / téma budovanie členskej základne až po reprezentáciu, ciele SSA - realita a zámery /. Na diskusiu resp. schvaľovanie na základe návrhu od M. Leitnera prikladáme návrh na reprezentačnú zmluvu - vid. príloha.

Počas zimnej sezóny sa v zmysle záverov VZ z roku 2008 oficiálne registrovali 3 športové kluby do SSA - Skialp Kriváň, Skialp Krížna a Skialp4u.

Ďalšie dokumenty obdržia účastníci priamo na mieste.

Kalendár na budúcu sezónu, konkrétne rozpočty, ciele a zameranie SSA do ďalšieho obdobia sa vyjasnia až na VZ resp. ich dostanú za úlohu novozvolená Správna rada SSA. Pri rozpočte bola na poslednom VZ prijatá zásada, že reprezentácia obdrží 60% z finančných prostriedkov zaslaných z Ministerstva školstva - z kategórie rozvoja odvetví. Pre budúce obdobie je suma pridelených prostriedkov neznáma a presné číslo nepoznáme ani dnes pre rok 2009.

Ešte raz pozývame Vás týmto na VZ, nakoľko je veľmi dôležité a možno povedať aj čiastočne prelomové. Veríme, že Vám záleží na tom ako sa bude činnosť SSA vyvýjať ďalej.Správna rada SSA Návrh reprezentačnej zmluvy

 Valné zhromaždenie SSA sa uskutoční dňa 21.6.2009

Týmto sa obraciame na všetkých členov SSA aby si našli čas a prišli na Valné zhromaždenie Slovenskej skialpinistickej asociácie. Uskutoční sa v Banskej Bystrici dňa 21.6.2009 o 15 hod. Toto VZ sa bude čiastočne odlišovať od predchádzajúcich, nakoľko sa bude voliť aj nová správna rada, nakoľko členovia predchádzajcej majú za sebou už 4 - ročné obdobie. Novozvolená správna rada si spomedzi svojich členov volí prezidenta SSA a samozrejme navrhuje aj ďalšie kroky činnosti.

Zároveň Vás vyzývame aby ste na mailovu adresu srada@skialp4u.sk zasielali písomné návrhy na členov správnej rady pre ďalšie obdobie / meno, adresa, kontakt a súhlas s kandidatúrou /, taktiež sa registrovali ako záujemca o príspevok. V rámci diskusie je stanovený časový limit na príspevok len max 1 min, preto v prípade záujmu o dlhší príspevok je potrebné sa písomne registrovať dopredu /pri prihláške uvedte aj tému príspevku /. Priestor na príspevok je podľa bodu 3 v programe. Kandidátky do správnej rady a prihlásenie na príspevok zasielajte v termíne do 15.6.2009 na vyššie uvedený mail.

Program VZ bude nasledovný:
Registrácia členov pre VZ je od 14.00 do 14.55 hod

1. Oficiálne otvorenie - 15.00 Hod
2. Správa o činnosti
   a. Podujatia Slovenského a Stredoeurópskeho pohára v skialpinizme,
   b. Reprezentácia SR, výsledky,
   c. Nepretekársky skialpinizmus-hodnotenie podujatí
   d. Extrémne lyžovanie,
   e. Metodika, práca s mládežou
   f. Mediálna práca, web stránka,
   g. Členská základňa, jej rozširovanie,
   h. Medzinárodne dianie (ISMF)
3. Príspevky zaregistrovaných členov
4. Stav hospodárenia
5. Voľba novej správnej rady
6. Návrh činnosti pre jednotlivé oblasti na obdobie 2009/2010 a rozpočet
7. Riešenie sídla SSA
8. Diskusia
9. Záver

Presné miesto konania VZ v Banskej Bystrici bude uvedené dodatočne.

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasťSprávna rada SSA

Pridané: 2009-06-20 12:10
Odkaz na Facebook                                [Zobrazené 1 x]

Počet komentárov ku článku : 0

Komentár ku článku :
Meno (nick) :              Odpíšte kód: kom4u                

 

Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0189 sec