SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF

 Vyhodnotenie najlepších výkonov v nepretekárskom skialpinizme
za sezónu 2008/2009

Radi by sme dostali do popredia výkony nepretekárskeho skialpinizmu/extrémneho lyžovania našich členov a preto sme sa rozhodli pre vyhodnotenie tých najhodnotnejších v tejto sezóne.

Spôsob hodnotenia: do 1. 6. 2009 majú členovia možnosť poslať prihlášku uskutočneného skialpinistického výkonu zaradeného do jednej zo 4 kategórii uvedených v kritériách hodnotenia do nominácie. Nominované výkony vyhodnotí komisia do 30. 6. 2009 v každej kategórii a uverejní ich na web stránke SSA.

Komisia je zložená z medzinárodných členov, elitou v extrémnom lyžovaní: češi – Robin Baum a Pavel Pospíšil (reprezentanti ČHZ v tradičnom skialpinizme) a slovinec Davo Karničar.

Kto sa môže o nomináciu prihlásiť: každý člen SSA so svojim skialpinistickým výkonom spadajúcim do jednej z uvedených kategórii.

Hodnotiaca komisia si vyhradzuje právo nezaradiť prihlásený výkon do nominácie v prípade, že nebude mať adekvátnu športovú hodnotu, alebo kde nebudú dodržané všetky náležitosti v prihláške.

Čo musí prihláška obsahovať:

• Prihláška musí dodržať stanovenú formu základného formuláru.   Formulár na stiahnutie  
• Názov akcie
• Termín konania akcie
• Zoznam účastníkov, ich mená a e-mail
• Miesto konania akcie (pohorie, názov kopca, názov cesty, orientácia na svetové strany, prevýšenie, nadm. výška)
• Zákres trasy na fotografií
• Obtiažnosť daného zjazdu/túry podľa niektorej z používaných stupníc - všetky stupnice obtiažnosti sú v článku
   klasifikácia zjazdov.
• Uvedenie športovej hodnoty výkonu (zdôvodnenie či ide o hodnotnú obtiažnosť, prvozjazd, extrémne prevýšenie či dĺžku,
   alebo časové zvládnutie...)
• Popis akcie vo forme krátkeho článku, alebo reportu s fotodokumentáciou (tie budú uverejnené na stránke SSA)

Prihlášky posielajte elektronicky na e-mail: admin@skialp4u.sk

Kategórie a kritéria hodnotenia:

Ocenenie sa udeľuje za skialpinistický výkon vo všetkých oblastiach a disciplínach v nesúťažnej forme, teda za výkon, ktorý spĺňa úroveň svetovú, európsku či slovenskú a to za:
1) lyžiarske zjazdy v horských terénoch (do 3000 m n.m.)
2) lyžiarske zjazdy v stredných horách (do 5000 m n.m.)
3) lyžiarske zjazdy v najvyšších horách (nad 5000 m n.m)
4) za skialpinistický prechod hodnotnej úrovne (extrémnej dĺžky, prevýšenia či časového zvládnutia prechodu)

Ocenenie sa udeľuje jednotlivcovi alebo skupine účastníkov za najlepší výkon vo svojej kategórii.

Vyhlásenie najlepšieho výkonu:

Vyhlásenie najlepších výkonov a odovzdanie cien bude na akcii usporiadanej SSA a zverejnené výsledky na webe SSA, prípadne aj iných médiách podľa uváženia (podrobnosti o mieste a čase vyhlásenia budú spresnené neskôr).Iva FilováPridané: 2009-03-26 20:15


Odkaz na Facebook                                [Zobrazené 1 x]

 

Ako vás zaujal tento článok?

Priemerné hodnotenie: 1

Počet hodnotení: 1

Počet komentárov ku článku : 0

Komentár ku článku :
Meno (nick) :              Odpíšte kód: kom4u                

 

Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0185 sec