SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF

 2% z Vašich daní pre Slovenskú skialpinistickú asociáciu


Podporte šport, podporte mládež.
Vyberte si ako príjímateľa 2% z Vašich daní Slovenskú skialpinistickú asociáciu. Vopred Vám všetkym srdečne ďakujeme. Veríme, že to pomôže tomuto nádhernému športovemu odvetviu. V ďalšom texte je krátky popis, ako môžete postupovať.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť pre SSA sú:
Obchodné meno alebo názov :
Slovenská skialpinistická asociácia
Sídlo
Tr. SNP 40, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)
3 7 9 9 8 9 1 9


Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2007

Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2%, ktorí sú uvedení v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 250 Sk. Právnické osoby už nemajú samostatné tlačivo "Vyhlásenie", ale 2% zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky. Celý postup na poukázanie 2% pre právnické osoby nájdete tu.


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2007

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2007, ktorému chcete poukázať Vaše 2% zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 100 Sk.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 100 Sk pre prijímateľa.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť pre SSA :
Obchodné meno alebo názov :
Slovenská skialpinistická asociácia
Sídlo
Tr. SNP 40, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)
3 7 9 9 8 9 1 9

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2007) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Do 15.02.2007 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 100 Sk.
Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť pre SSA :
Obchodné meno alebo názov :
Slovenská skialpinistická asociácia
Sídlo
Tr. SNP 40, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)
3 7 9 9 8 9 1 9


VYHLÁSENIE zamestnanca o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2007 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:
- Do kolónky ROK sa píše 2006
- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Pridané: 2007-01-23 20:50


 

Odkaz na Facebook                                [Zobrazené 1 x]

Počet komentárov ku článku : 0

Komentár ku článku :
Meno (nick) :              Odpíšte kód: kom4u                

 

Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0229 sec