Toto je archívna verzia internetovej stránky SSA.
Pre aktuálne informácie navštívte www.skialpuj.sk
 
SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF

 

 


Správa z Valného zhromaždenia SSAPo 9 mesiacoch od svojho ustanovujúceho stretnutia a po úspešnej zimnej sezóne sa v sobotu 3.6.2006 v hoteli FIS na Štrbskom Plese uskutočnilo aj prvé Valné zhromaždenie Slovenskej skialpinistickej asociácie.

Program Valného zhromaždenia prebehol v nasledovných bodoch:

1. Oficiálne otvorenie
2. Správa o činnosti
   a., Podujatia Slovenského a Stredoeurópskeho pohára v skialpinizme
   b., Reprezentácia SR, výsledky
   c., Nepretekársky skialpinizmus - hodnotenie podujatí, stav rokovaní s národnými parkami
       a vzájomná spolupráca
   d., Extrémne lyžovanie
   e., Metodika,
   f., Mediálna práca, web stránka
   g., Členská základňa, jej rozširovanie, práca s mládežou
   h., Stav jednaní s MŠ, UIAA a ISMC
3. Stav hospodárenia
4. Návrh a voľba členov správnej rady
5. Návrh činnosti za jednotlivé oblasti na obdobie 2006/2007, návrh rozpočtu
6. Diskusia
7. Záver


Valné zhromaždenie otvorila prezidentka SSA Katarína Belicová. Srdečne privítala všetkých prítomných hostí a aktívnych členov SSA. Po úvodných slovách nasledovala prezentácia a hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie, ktoré zhodnotila viceprezidentka SSA Zuzana Rychliková.

Bolo konštatované, že SSA za takú krátku dobu urobila naozaj veľký kus práce. Pripravila a zastrešila podujatia v Slovenskom / 6 pretekov / a Stredoeurópskom pohári, vyškolila prvých rozhodcov, prispela k veľmi pekným výsledkom reprezentácie na MS v Cuneu. Taktiež po celý čas aktívne komunikovala s predstaviteľmi ISMC. Predovšetkým však sa venovala aj dianiu pre nepretekárov. Správu z nepretekárskej časťi predniesol Stanislav Klaučo. SSA sa podielala sa zrazoch – zastrešovala Horskú diašou na Babej hore a priamo organizovala 1. Skialpmíting vo Vysokých Tatrách. Tento priamo svojim obsahom naväzuje na najvýraznejšie snaženie – a to komunikácia s Národnými parkami – v tomto roku predovšetkým v TANAPe, kde sa pripravuje nový návštevný poriadok. Samozrejme, že sa hľadá vhodná forma na širší pohyb v NP aj v spolupráci napr. s poľskou stranou. Túto časť doplnil svojou správou Peter Bačkor za ochranársku komisiu pri SSA. Pre širokú verejnosť SSA zorganizovala lavínový kurz, stretnutia, debaty ako aj výstupy do terénu a sezóna sa ukončila oficiálnym záverom na hoteli Kosodrevina v Nízkych Tatrách.

Z finančného hľadiska môžeme konštatovať, že predovšetkým začiatok činnosti bol veľmi náročný. Finančné prostriedky sa najskôr získavali z členského a až postupne sa dopĺňali financie od predstaviteľov samospráv či sponzorov. K 31.12.2005 predstavovali príjmy sumu 77 907 Sk a výdavky sumu 43 096 Sk. V roku 2006 od 1.1. do 1.6.2006 predstavovali príjmy 455 601 Sk* a výdavky 466 836 Sk*. Stav na účte predstavoval sumu 23 575 Sk. /*SSA priamo organizovala 3 pretekové podujatia, ktoré sú v rámci účtovania/. V súčastnosti sú rozpracované aktivity, ktoré by mali plne zabezpečiť činnosť do konca roku. Predpokladané výdavky do konca roku sú vo výške 135 000 Sk na nasledovné položky: tlač materiálov a propagácia, podpora podujatí, spolupráca s NP na zvýšenie informovanosti, poštovné a kolky, cestovné a stretnutia športovcov resp. sústredenia. Ďakujeme všetkým tým, ktorí pomohli a podali pomocnú ruku pri zabezpečení financií na činnosť.

V metodickej časti boli skonštatované kroky, ktorými sme prešli na ceste k zámeru vybudovania metodického centra. V tejto oblasti je dosť obtiažna situácia, nakoľko skialpinizmus si len hľadá cestu k vzdelaniu a akreditáciám.

V oblasti mediálnej práce bola hodnotená web stránka. Podarilo sa umiestniť dosť materiálov avšak bola by vhodná vyššia aktivita členov vo forme príspevkov. Z hlavných bodov do ďalšieho obdobia je naplnenie databázy o pretekároch ale hlavne pripraviť informácie o možných skialpinistických túrach vo všetkých pohoriach na Slovensku. K tomu pridať aj zahraničné možnosti a taktiež metodické okienko s radami pred sezónou.

Členská základňa – v súčastnosti sa blížime k počtu 400 členov a do konca roku by sme ich radi mali aspoň 500. Bolo skonštatované, že je potrebné nájsť vhodnejšiu variantu na prihlasovanie do SSA. / nie len web stránka/.

Stav jednaní s MŠ, UIAA a ISMC – na MŠ poznajú veľmi dobre našu situáciu a plne ju chápu. Je nám všetkým jasné, že riešenie situácie so zastrešovaním skialpinizmu nie je krátkodobý proces hlavne pre postoj Jamesu. Preto nás veľmi tešia povzbudujúce slová od známych ľudí, ktorí situáciu trochu poznajú aby sme vydržali v nastúpenom trende. Nakoľko časom sa musí prejaviť aktívnejší prístup SSA pre skialpinizmus. Veľká časť tejto problematiky sa prebrala neskôr v diskusii.

Návrh na členov do správnej rady. Nakoľko z pracovných dôvodov sa niektorí členovia nezúčastňovali aktívne na práci správnej rady, tak došlo k určitým korekciám v zložení. Svoju činnosť v správnej rade ukončili – Jozef Čabo, Mirka Paliderová a Bohuš Štofan. Dakujeme im za ich úsilie , ktoré venovali činnosti SSA. V novej správnej rade ich nahradí – Pavel Čáni / oblasť Slovenského pohára a organizovanie podujatí / , Ivana Filová – extrémne lyžovanie. Jedno miesto môže doplniť správna rada do troch mesiacov / VZ odsúhlasilo túto variantu, nakoľko najlepší vhodný kandidát si nechal čas na rozmyslenie/.

Zároveň so správnou radou spolupracuje oficiálny zástupca pretekárov a tým je reprezentant Slovenska Peter Svätojánsky.Plán pre najbližšiu činnosť a sezónu

V budúcej zimnej sezóne sa SSA znovu zapojí do viacerých medzinárodných podujatí, už známeho stredoeurópskeho pohára, ktorý by sme radi obohatili o nové účastnícke krajiny a európskeho programu pre dorast v spolupráci s Rakúskom a Nemeckom. Zástupcovia reprezentácie znovu deklarovali záujem o reprezentovanie Slovenska pod záštitou SSA. Veríme, že dohoda s partnerskými organizáciami nám to umožní.

Samozrejmosťou bude Slovenský pohár pozostávajúci aj z podujatí na nových miestach. Slovenský pohár však nebude jedinými pretekovými podujatiami. Pripravuje sa séria pretekov s pracovným názvom Fun Cup, ktoré nebudú robené klasickou formou a za cieľ budú mať predovšetkým získať ďalších skialpinistov či adeptov na pretekárov. Zároveň sa pripravuje aj projekt náročného maratónu s dvojročnou periódou a po dohode s NP poskytneme bližšie informácie o trase.

Novinkou pre najbližšiu sezónu by mali byť rozšírené túry (víkendy) za účasti známych osobností skialpinizmu, určené pre všetky skupiny skialpinistickej verejnosti.

Samozrejme z ďalších úloh vyplynulo ešte výraznejšie rozvinúť spoluprácu so všetkými NP a taktiež aktívne postúpiť v oblasti metodiky a zabezpečenia metodického centra.

V letnom období pre celoročnú kontinuitu zastreší SSA tzv. Summer Cup alebo letný pohár v horských duatlonoch. Prvé podujatie by bolo na Starých horách – Krížnej 15.7.2006, následne / v jednaní Žiarska dolina /, Šumiac – Kráľová hoľa a finále na Pieninách v závere septembra 2006.Diskusia:

Veľká časť diskusie sa venovala postaveniu reprezentácie a licenciám. Padlo v priebehu zimy zaujímavé gesto Jamesu, že sa o všetko postará a skialpinizmus bude zastrešovať naďalej, kým sa situácia vo svetovom meradle nezmení. Ale realita bola trochu iná. Nakoľko sme nemohli vždy a všade pomáhať členom reprezentačného družstva, „odniesol“ si to na výjazdoch náš najlepší slovenský pretekár Peter Svätojánsky, keď sa musel výrazne zapojiť do manažérskej funkcie. Tým samozrejme trpela aj jeho pripravenosť na pretek a preto aj výsledky u dospelých nemajú vzostupný trend. Takýto smer je samozrejme neúnosný a pre reprezentáciu Slovenska iste nežiadúci a neperspektívny.

Hľadali sa samozrejme aj východiská zo situácie a otázka ako získať v krátkej dobe jedného až dvoch rokov licencie pre reprezentáciu však zostala nezodpovedaná, nakoľko nezávisí len od členov SSA. Je však treba aj pripomenúť, že sa to týka len veľmi úzkej skupiny pretekárov – fakticky len účastníkov MS alebo ME, čo je okolo 8 ľudí. Reálne sú svetové poháre vždy spolu aj s domácimi „verejnými pretekmi“ a tak štart na nich je možný bez nejakých obmedzení. A veľké podujatia ako napr. Mezzalama alebo Pierra Menta absolútne odmietajú podmienku licencií pre štart. V tejto súvislosti sa pripravujú aj výjazdy pre záujemcov na najzaujímavejšie preteky v Európe / napr. EP v Grinenwalde alebo SP na Dachsteine, .... / s podporou SSA.

Otázka licencií a zastrešenia by sa mala riešiť na stetnutí s vedením Jamesu. Toto stretnutie sa v navrhnutom termíne neuskutočnilo pre všeobecne známy postoj Jamesu. Nový termín 1.7. navrhnutý Jamesom je už prázdninový a je veľmi pravdepodobné, že veľa zainteresovaných je na dovolenkách – napr. aj časť správnej rady SSA. Prítomní zástupci SSA sa ho síce pravdepodobne zúčastnia ale veríme, že James aj navrhne nejaké konštruktívne riešenia ešte pred týmto stretnutím. To by bolo takým predpokladom snahy o riešenie. Ak takéto návrhy nebudú tak „očakávané stretnutie“ sa môže skončiť len dlhou výmenou názorov bez riešenia a zopakovaním všeobecne známich vecí. Sami vidíme, koľko aktivít v oblasti činnosti okolo skialpinizmu ešte nikto nezačal takže aktívna spolupráca na základe partnerského vzťahu je vždy vítaná. Samozrejme nielen s členmi Jamesu ale aj s inými subjektami, ktorých členovia sa skialpinizmu výraznejšie venujú. Takže v tejto oblasti je náš cieľ jasný a to členstvo v ISMC / ak sa situácia vo svete nezmení a nevznikne napr. iný silnejší medzinárodný subjekt, čo v danom stave nie je vylúčené ale zatiaľ len teoretické/. V oblasti na Slovensku sú skôr aktivity ešte nedostatočné takže pole pôsobnosti a možností je ešte omnoho vyššie ako v súčastnosti dokážeme zabezpečiť.

Okrem licencií pokračovala diskusia aj okolo činnosti SSA. Bolo veľmi príjemné počúvať ako padali návrhy na zlepšenie a efektivitu práce SSA. Naozaj úspech tkvie len v zapojení čo najširšieho množstva ľudí a z tejto diskusie to jednoznačne vyplynulo. Toto je snáď tým najlepším odkazom a cieľom do ďalšej činnosti.Závery prijaté Valným zhromaždením:

· Správna rada do troch mesiacov doplní siedmeho člena, ktorý bude členom správnej rady do nasledujúceho Valného zhromaždenia. V prípade, že do troch mesiacov nebude tento člen doplnený, správna rada bude pokračovať v šesťčlennom zložení s tým, že v prípade rovnosti pri hlasovaní rozhoduje hlas prezidenta SSA.

· Valné zhromaždenie ukladá členom správnej rady aktívne rozpracovať a plniť prednesené zámery činnosti SSA na ďalšie obdobie.

Na záver prezidentka SSA MUDr. Katarína Belicová poďakovala všetkým prítomným, hosťom a členom SSA za účasť a zaželala veľa úspechov v živote a tiež na športovom poli.Miro LeitnerVydaná tlačová správa:

Po 9 mesiacoch od svojho ustanovujúceho stretnutia a po úspešnej zimnej sezóne (4 medaily zo Svetového pohára v mládežníckych kategóriách) sa v sobotu 3.6.2006 v hoteli FIS na Štrbskom Plese uskutočnilo aj prvé Valné zhromaždenie Slovenskej skialpinistickej asociácie.

Aj napriek pozastaveniu financovania pre skialpinizmus ako odvetvie pre rozpor s SHS James, SSA úpešne zastrešila sezónu 2005/2006. Pod jej taktovkou prebehol Slovenský pohár pozostávajúci zo 6 pretekov na Slovensku a po jednom v Čechách a v Poľsku. Usporiadala a vyškolila vôbec prvých rozhodcov pre skialpinizmus, systematicky sa venovala príprave dorastu a zaznamenala pekné úspechy na medzinárodnej scéne. Nezanedbávala ani širokú skialpinistickú verejnosť, pre ktorú zorganizovala lavínový kurz, stretnutia a debaty ako aj výstupy do terénu. Reprezentanti národných parkov ( napr. TANAP, NAPANT, ...) si takisto veľmi pochvaľovali spoluprácu s našou organizáciou.

V budúcej sezóne sa znovu zapojí do viacerých medzinárodných podujatí, už známeho stredoeurópskeho pohára, ktorý by sme radi obohatili o nové účastnícke krajiny a európskeho programu pre dorast v spolupráci s Rakúskom a Nemeckom. Zástupcovia reprezentácie znovu deklarovali záujem o reprezentovanie Slovenska pod záštitou SSA. Veríme, že dohoda s partnerskými organizáciami nám to umožní.

Novinkou pre najbližšiu sezónu by mali byť rozšírené túry (víkendy) za účasti známych osobností skialpinizmu a ochranárov ako aj séria pretekov pre verejnosť Fun Cup v blízkosti lyžiarskych stredísk.Zuzana Rychliková
viceprezident SSASpráva Ochranárskej komisie SSAAktualizované: 2006-07-13 20:30


 
 
 
 
 

 

Odkaz na Facebook                                [Zobrazené 1 x]

Počet komentárov ku článku : 0

Komentár ku článku :
Meno (nick) :              Odpíšte kód: kom4u                

 

Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0241 sec