Toto je archívna verzia internetovej stránky SSA.
Pre aktuálne informácie navštívte www.skialpuj.sk
 
SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF

 

 


Skialpmiting 2006, Vysoké Tatry, 10.03. - 12.03.2006
Slovenská skialpinistická asociácia (SSA) prichádza so svojím podujatím Skialpmíting, ktoré má byť do budúcnosti venované vždy niektorému dôležitému problému týkajúceho sa skialpinizmu. Malo by ísť teda o verejnosti otvorený workshop.

Tentoraz to bol problém ochrany prírody a vykonávania skialpinizmu na území TANAP. Pribúdajúci počet skialpinistov v nemeniacich sa podmienkach pre výkon tohto športu vytvára ťažko riešiteľné problémy do budúcnosti. Práve tento aspekt bol podnetom pre zorganizovanie ochranársky zameraného Skialpmítingu.

Do podujatia sa podarilo zapojiť všetky dôležité organizácie, ktoré majú vplyv na to, ako bude vyzerať skialpinizmus v Tatrách v budúcnosti. Z tohto pohľadu si veľmi vážime účasť zástupcov TPN, ktorí nám na základe ich skúseností objasnili systém vykonávania skialpinizmu. Tento tzv. "poľský model" vykonávania skialpinizmu môže byť po istých úpravách prijateľný aj na Slovenskej strane Tatier, keďže by sa tým medzinárodne sprehľadnili podmienky pre výkon tohto športu. Túto otázku veľmi podrobne analyzovali príspevky z pohľadu spravovania územia - ŠL TANAPu ako aj z pohľadu vykonávania praktickej ochrany prírody - S TANAP. Do podujatia sa zapojila aj HZS, ktorá na konkrétnych príkladoch objasnila príčiny a početnosť záchranných akcií skialpinistov, ktoré tiež majú vplyv na ochranu prírody. Športové organizácie pôsobiace v oblasti skialpinizmu - SSA a JAMES objasnili svoje predstavy o skialpinizme, najmä o rozdielnosti vplyvu extrémnych a turistických foriem na ochranu prírody ako aj systém tzv. skailpinistických trás, založený na letných turistických chodníkoch modifikovaných na zimné turistické - lyžiarske ciele.

Veľmi nepriaznivé počasie a 3 stupeň lavínového nebezpečenstva neprial terénnej časti podujatia, ktorá sa uskutočnila vo Veľkej Studenej doline na Zbojníckej chate. Zásady ekologicky prijateľného správania skialpinistu pri strete s kamzíkom či svišťom objasnili účastníkom skúsení strážcovia S TANAPu, zásady bezpečného pohybu zas horský vodca. V praxi si mohli porovnať zjazd skialpinistu a freeridera. Spolu so strážcom prírody mohli účastníci podujatia navštíviť jednu z navrhovaných skialpinistických trás.

Skialpmítingu 2006 nielen charakterizoval problémy spojené so skialpinizmom a ochranou prírody ale načrtol aj ich možné riešenia. V tom je jeho nesporný prínos. Ostáva na nás, aby sa prijateľné riešenia vzťahu skialpinista - ochrana prírody premietli aj do praxe.Stanislav Klaučo
Slovenská skialpinistická asociácia
sekcia nepretekárskeho skialpinizmu
Správa

Skialpmíting sa skončil, z hľadiska svojich cieľov úspešne s ochranármi je na čom stavať, aby sa napokon podarili zásadné zmeny v návštevnom poriadku v prospech skialpu, bude treba ešte popracovať, najmä mediálne, SSA získala z tohto hľadiska dobré meno. Akceptácia aj medzinárodná v úťasti TPN!

Priebehu podujatia v teréne veľmi, a to 2x podčiarkujem, pomohol Robo Gálfy a Stano Melek (ktorý vystúpil aj vo večernom programe veľmi konštruktívne a bez najmenšieho náznaku o kontraverziách SSA vs JAMES).

V teréne veľmi pomohol aj Pišta Bačkor (S TANAPu - JAMES).

Veľmi pekne dakujem Zuzke, za je príspevok, ako som vedel tak som ho odprednášal. Je podstatné že ho má S TANAP vo svojiom počítači, je to napísané presne v tom kontexte ako bolo treba - super.

Bohuš nemohol svoju ukážku urobiť pre hrozbu lavín. (o.i. tesne po našej ukážke vo Výtoku, si horskáči strhli poriadnu dosku - takže bolo to ozaj veľmi nebezpečné).

Veľmi dobrý bol aj chalan zo Ždiaru čo predviedol freeride - moje odporúčanie "Výtok na 3 oblúky" zobral doslovne, dole frčal aspoň 80-100 km/h (Myslím že ludia z S TANAPu videli naozaj "rýchle sa pohybujúci objekt").

Všetkým týmto ľuďom zostávam ako organizátor veľmi povďačný.

Čiže bola to nie masová ale komorná akcia, so splneným poslaním. V priemere sa zúčastnilo neznámych 12 ľudí, ktorí na záver vyjadrili spokojnosť s priebehom, slovami "...bolo to lepšie ako skialpfest...", čo ma teší.Stanislav Klaučo
Slovenská skialpinistická asociácia zorganizovala v dňoch 10. až 12. marca 2006 vo Vysokých Tatrách stretnutie skialpinistov. Vzhľadom k téme diskusií v rámci podujatia, ktorému dominoval vzťah ochrany prírody a skialpinizmu ako aj skutočnosti, že podujatie prebiehalo na území Tatranského národného parku, bola jedným z partnerov podujatia aj Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe.

Dve desiatky účastníkov podujatia si mohli v rámci večerných prezentácií vypočuť zaujímavé prednášky z poľskej strany národného parku o možnostiach vykonávania skialpinizmu v Tatrzańskom Parku Narodowom, slovenská strana prezentovala možnosti integrácie slovenského a poľského prístupu ku horskému lyžovaniu, praktické skúsenosti ochrany prírody so skialpinizmom, riešenia a možnosti do budúcnosti ako aj hľadanie nových možností skialpinizmu na území TANAPu. V sobotu dominovala analýza úrazovosti skialpinistov, chápanie pojmu "skialpinizmus" u nás a vo svete vo svetle skialpinistických klasifikácií ako aj úlohy a možnosti športových organizácií pri propagácii nových podmienok skialpinizmu v národných parkoch. Súčasťou podujatia boli aj praktické ukážky v teréne za účasti strážcu a horského vodcu. Vo Veľkej Studenej doline a na Zbojníckej chate sa diskusie a ukážky týkali zásad správania sa skialpinistu v teréne, vedenia trasy lyžiarskej túry s ohľadom na ochranu prírody a lavínové nebezpečenstvo ako aj rôznych štýlov lyžovania (napr. freeride).

Odkazom podujatia je ochota hľadať spoločné riešenia hoci záujmy zainteresovaných skupín sú na prvý pohľad rozdielne - ochrana prírody a potreba jej zachovania na jednej strane, šport, oddych a adrenalín na strane druhej. Sme presvedčení aj podľa príkladu poľských kolegov, že hľadanie spoločných riešení vedie práve cestou vzájomných diskusií a informovanosti.Ing. Juraj Švajda
vedúci odboru strážnej služby, envirovýchovy a propagáciePrezetácia - Svetové trendy v skialpinizme a ochrana prírody (~800 kB)


Pridané: 2006-04-24 18:00 

Odkaz na Facebook                                [Zobrazené 1 x]

Počet komentárov ku článku : 0

Komentár ku článku :
Meno (nick) :              Odpíšte kód: kom4u                

 

Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0189 sec