SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF

 

 

QUO VADIS SKIALPINIZMUS SK?

Doterajšia organizácia skialpinistického športu na Slovensku bola (a je) zastrešovaná horolezeckým spolkom James. Pôvodným poslaním spolku bolo umožniť svojim členom aby sa mohli venovať horolezectvu (stanovy, čl.2, ods.2), ale postupne sa činnosti spolku rozšírili aj na skialpinizmus, ktorému sa mnohí horolezci venujú. Je teda veľmi ťažké oddeliť skialpinistov od horolezcov a naopak. Financovanie jednotlivých športov je však jasne oddelené a odvíja sa aj od výsledkov dosahovaných na medzinárodných súťažiach. Financie, ktoré prichádzajú do spolku James si však nezachovávajú svoj účel (na horolezectvo, skialpinizmus,...) ale zlučujú a delia sa podľa vnútorných pravidiel spolku.

Súčasný dynamický rozvoj skialpinistického športu si ale vyžaduje veľmi cielené zameranie, ktoré by malo byť aj primerane vybavené právomocami i finančnými prostriedkami.

Výkon činností spolku James v jednotlivých oblastiach majú na starosti komisie. Podľa www.james.sk sú to nasledovné komisie: 1 Komisia ochrany prírody, 2 Komisia pretekárskeho lezenia, 3 Komisia pretekov v ľadovom lezení, 4 Metodická komisia, 5 Komisia mládeže, 6 Komisia alpinizmu, 7 Komisia pretekárskeho skialpinizmu, 8 Komisia nepretekárskeho skialpinizmu

Skialpinizmu sa dotýka činnosť posledných troch komisií, pričom komisia pretekárskeho skialpinizmu svojou činnosťou dosiahla mnohé pozitívne výsledky:

1. vytvorila a organizovala stredoeurópsky pohár
2. pripravila reprezentáciu Slovenska a jej účasť na súťažiach v zahraničí
3. našla ochotných trénerov, ktorí sa venovali príprave mládeže systematicky a zo svojho rozpočtu hradila ich sústredenia
4. preložila a distribuovala metodiku pretekárskeho skialpinizmu
5. získala sponzorov na podporu celého slovenského pohára i Svetového Pohára v Jasnej
6. zriadila web stránku plne venovanú skialpinizmu – www.skimountaineering.sk
7. medializovala skialpinizmus v komerčných médiách: tlač. konferencie 2 krát, televízia Markíza, TA3, týždenník Markíza, SME, ŠPORT, región. televízie…
8. zabezpečovala reprezentáciu SR na úrovni riadiacich zložiek ISMC

Mnohé zo spomínaných činností a výsledkov boli umožnené len vďaka členom komisie, ktorí vynaložili svoje vlastné peniaze a množstvo voľného času aby sa želané výsledky dostavili.

Objem činností, výsledky dosiahnuté na medzinárodných podujatiach a následne pridelené financie z rozpočtu ministerstva školstva, organizačné nejasnosti a problémy s priehľadnosťou finančných tokov vedú k úvahám o tom ako môžeme prospieť zdravému rozvoju tohto športového odvetvia.

Snahy zlepšiť súčasný stav by sa mali hlavne zamerať na:

A) organizačnú štruktúru, jej prehľadnosť a efektívnosť
B) získanie právnej samostatnosti
C) sprehľadnenie finančných tokov
D) aktivizovanie a zainteresovanie členskej základne

Vyriešením jednotlivých oblastí by sme chceli dosiahnuť to, aby členovia mohli čerpať výhody vo forme zvýhodnených poistení pre pohyb v horách, aby mali príležitosti dozvedieť sa o nových trendoch, bezpečnosti, aby sa mohli zapojiť do súťaží prípadne do tréningového procesu, aby sa mohli podieľať na činnosti spolku efektívnejšie a aby ich dosah na rozhodovanie a financovanie bol jednoduchší, aby mali viac možností pohybovať sa v horách bez konfliktu s ochranou prírody, atď.Katka Belicová, Maťo Sanitrár


Pridané: 2005-08-22 22:30:00Plagat
Sem klikni     SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA- Chceš byť členom asociácie, ktorá bude združovať pretekárskych aj nepretekárskych priaznivcov lyžovania vo voľnom teréne – skialpinizmus, extrémne zjazdy, freeride, telemark ?

- Chceš byť členom asociácie ktorá bude zabezpečovať Slovenský pohár a reprezentáciu Slovenska v skialpinizme ?

- Chceš byť členom asociácie ktorá bude spolupracovať s Národnými parkami a Štátnou ochranou prírody ?

- Chceš byť členom asociácie, ktorá bude organizovať víkendové zrazy zamerané na vzdelávanie, metodiku, bezpečnosť pohybu v horách, spoznávanie jednotlivých oblastí v priateľskej atmosfére ?

- Chceš byť členom asociácie, ktorá bude pracovať s mládežou ?

- Chceš byť členom asociácie, ktorá bude mať členské výhody - poistenie pre pohyb na horách, zľavy na ubytovaní a v obchodoch ?

- Chceš sa aktívne podieľať na dianí v Slovenskom skialpinizme ?Ak si si aspoň na jednu otázku odpovedal kladne, príď medzi nás a staň sa členom SLOVENSKEJ SKIALPINISTICKEJ ASOCIÁCIE.Kontakt:

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA,
Tr. SNP 40, 974 01 Banská Bystrica
Web: www.skimountaineering.sk, www.hory.sk
Tel: 0905 283 650, E – mail: srada@skimountaineering.sk

 

Odkaz na Facebook                                [Zobrazené 1 x]

Počet komentárov ku článku : 0

Komentár ku článku :
Meno (nick) :              Odpíšte kód: kom4u                

 

Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0273 sec