SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF

 

Členstvo s celosvetovým poistením pre voľný čas
OEAV - OESTERREICHISCHER ALPENVEREIN

 

Informácie nájdete aj na  www.activeplanet.sk

 

Obsah

Výhody členstva v OEAV
Ceny členstva s poistením v Alpenverein (OEAV)
Popis: Noví členovia – online registrácia
Popis: Noví členovia – "papierová" registrácia
Popis: Existujúci členovia – online registrácia
Popis: Existujúci členovia – "papierová" registrácia
Postup úhrady a obdržanie preukazu
Registrácia do Alpenverein (OEAV)
Už existujúci členovia OEAV
V prípade poistnej udalosti

 

Neprekonateľné členské výhody platné takmer pre celý svet
( výnimky pre Arktídu, Antarktídu, Grónsko a nad 6000 m )

1. Poistenie aktivít vo voľnom čase
° Všetky úrazy a ochorenia počas celého roka, ktoré sú spôsobené v rámci športov vo voľnej
  prírode - turistika, horolezectvo, skialpinizmus, lyžovanie, snowboarding, túry na horskom
  bicykli, rafting, kaňoning, bežecké lyžovanie a pod. / okrem leteckých športov / a to aj
  počas dopravy na miesto aktivity a späť.
° Záchranná akcia vrátane vrtuľníka 22.000,- €
° Transport zo zahraničia pri úraze, chorobe neobmedzene
° Úhrada nákladov pri pobyte v nemocnici do 7.500,- € z toho ambulantné ošetrenie do výšky
  1.500,- € /spoluúčasť člena 70,- €/
° Transport do miesta bydliska v prípade úmrtia - do plnej výšky okrem úrazov pri práci po úraze
  alebo chorobe
° Povinné poistenie v prípade škody spôsobenej ďalšej osobe do výšky 2.180.186,- €. Poistná
  ochrana sa vzťahuje na celú Európu vrátane stredomorských ostrovov (s výlukou ostrovov v Atlantickom
  oceáne, Islandu, Grónska, Špicberg, ázijskej časti Turecka a Spoločenstva nezávislých štátov).
° Poistenie právnej ochrany do výšky 32.703,- €.

2. Zľavy aj do 50 % pri ubytovaní na takmer 2000 chatách rakúskeho, nemeckého a juhotirolského
  Alpinvereinu

3. Práva členov na chatách vo Francúzsku, Švajčiarsku, Taliansku, Španielsku, Nemecku, Slovinsku,
  Grécku a Lichtenšteinsku / týka sa to zliav v rámci ubytovania, uprednostenie na chatách, strava
  na chatách pre členov OeAV

4. Množstvo členských akcií, vzdelávanie, rodinné zľavy a iné

5. Platnosť pre nových členov kedykoľvek po 1.9.2010 až do 31.1.2012 čo je takmer 17 mesiacov!!!

Zamyslite sa chvíľku a potom už nie je prečo váhať!
Stačí si to začať počítať a zistíte, že členstvo s poistením nemáte ani s čím porovnávať. Na takú dlhú dobu, bez obmedzení / napr. lavínový stupeň, zápis do knihy túr, výška poistenia,... / s toľkými výhodami platnými aj počas cesty aj pri samotnej pohybovej aktivite, zľavami a rodinným zvýhodnením je naozaj bezkonkurenčné.

 

Ceny členstva s poistením v OEAV pre rok 2011
(Platné pre členstvo od 1.9.2010)

 

Informácie nájdete na  www.activeplanet.sk

 

Popis postupu registrácie do Alpenverein (OEAV):

 

Noví členovia – online registrácia cez web www.skialp4u.sk

1. Urobiť elektronickú registráciu na web stránke www.skialp4u.sk v časti Alpenverein s kompletnými
  požadovanými údajmi.
2. Pre ukončenie registrácie je potrebné zaškrtnúť súhlas s platnými podmienkami členstva v OEAV,
  ktoré si pred samotnou registráciou preštudujte, a taktiež informácie okolo pripoistenia trvalej invalidity
3. Po odoslaní registrácie obdržíte do 3 pracovných dní informačný mail s postupom úhrady a presným
  určením jej výšky / dôležité najmä v prechodových rokoch medzi kategóriami/.
Ak do 7 dní po zaregistrovaní nedostanete náš informačný e-mail, kontaktujte nás na clen@skialp4u.sk.

Noví členovia – "papierová" registrácia

1. Ak nie je možné použiť elektronickú registráciu, požiadajte o zaslanie prihlášky, resp. si ju dajte
  niekde vytlačiť
2. Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu:
  Skialp4u, Lichardova 60, 977 01 Brezno
3. Po obdržaní prihlášky Vám bude zaslaný postup pre vykonanie úhrady a potvrdená výška úhrady
  v súlade so stanovenými cenami.

Existujúci členovia – online registrácia cez web www.skialp4u.sk

1. Po kliknutí na clenovia.skimountaineering.sk je potrebné zadať Vaše údaje podľa zobrazenej
  predlohy a dostanete sa k svojej databáze. Prosíme Vás o jej kontrolu aktuálnosti a následne uvedťe, že
  chcete v členstve pokračovať aj v nasledujúcom období.
2. Po odoslaní opätovnej registrácie obdržíte informačný mail s postupom úhrady a presným určením jej
  výšky / dôležité najmä v prechodových rokoch medzi kategóriami/.
3. V prípade, že máte rovnake údaje ako obdobie predtým, ste si istý výškou poplatku z cenníka
  a súhlasíte s podmienkami členstva je možné priamo vykonať úhradu bez oznámenia tejto požiadavky

Existujúci členovia – "papierová" registrácia

1. Postupujete rovnako ako v prípade nových členov
2. V prípade, že máte rovnake údaje ako obdobie predtým, ste si istý výškou poplatku z cenníka
  a súhlasíte s podmienkami členstva je možné priamo vykonať úhradu bez oznámenia tejto požiadavky.

Postup úhrady a obdržanie preukazu:

1. Uhradiť stanovenú čiastku na č. účtu 2628099439/1100 - Tatrabanka
  ( pre Čechy platí účet 1091107851/5500 - Raiffeisenbank a.s. )
  s uvedením dňa narodenia do variabilného symbolu - napr. narodení 1.8.1966 napíšu - 19660801,
  do špecifického symbolu „2010“ a do odkazu pre prijímateľa priezvisko. V prípade rodiny, je možné
  uhradiť spoločne s tým, že uvediete dátum narodenia jednej dospelej osoby a do odkazu okrem mena
  uvediete aj ďalší počet osôb číslom. V prípade úhrady v hotovosti v banke nie je na tlačive špecifický
  symbol, uvediete do popisu transakcie / odkazu pre prijímateľa / okrem mena aj 2010.
2. Po obdržaní platby na účet Vám bude doručený do 5 pracovných dní preukaz Alpenvereinu.
3. Platnosť preukazu a zároveň poistky začína až po pridelení čísla pracovníkmi v Alpenvereine.
  Po nabehnutí na účet trvá spravidla do 12 hod, max. 48 hod v pracovných dňoch,
  kým je toto číslo pridelené.
4. V prípade nejakých nejasností zašlite mail na clen@skialp4u.sk resp. tel. na 0903445791
  alebo poštou na adresu Skialp4u, Lichardova 60, 977 01 Brezno.

Iné dôležité informácie:

1. Každý spôsob registrácie sa vkladá do databázy a preto uprednostňujeme elektronickú registráciu
2. Pri výške poplatku je rozhodujúcim dňom pre zaradenie do kategórie 1.1. kalendárneho roka
3. Pri platbe šekom neplatí garantovanie obdržania preukazu do 5 pracovných dní. Táto doba môže byť
  výrazne dlhšia.
4. V prípade, že pri Vašej platbe nebude uvedený dôležitý údaj napr. dátum narodenia či meno a nebude
  to možné porovnať s databázou a reálne aj k niekomu priradiť – ak ste napr. nepreviedli registráciu,
  bude táto nepriradená platba oznámená na webe s výzvou o zaslanie informácie o platbe.

 

Registrácia do Alpenverein (OEAV):

 

- jednotlivci dospelí (26 až 60 rokov), juniori (18 až 25 rokov bez príjmu, študenti do 27 rokov),
   seniori (nad 60 rokov) deti a mládež (do 18 rokov) nájdu prihlasovací formulár tu .
- manželia, alebo rodiny s deťmi do 25 rokov bez príjmu nájdu prihlasovací formulár tu .

Tlačivá na registráciu možete získať v tomto PDF dokumente. Avšak registrácia cez WEB je vždy potrebná!

 

Už existujúci členovia OEAV

 

Pre opätovnú registráciu na ďalší rok sa prihláste do privátnej sekcie členov na adrese clenovia.skimountaineering.sk . Prihlasovacie údaje sú Vaše osobné údaje - priezvisko, dátum narodenia a číslo preukazu OEAV alebo SSA. Po prihlásení sa dostanete k registračným údajom v databáze. Tieto údaje Vás poprosíme pri opätovnej registrácii upraviť na aktuálne údaje. Po prihlásení je možné upraviť aj údaje ostatných členov (ktorí sú evidovaní pri registrácia OEAV ako rodina). Zároveň je nutné potvrdiť či máte záujem aj o registráciu OEAV na ďalší rok.

 

Nahlásenie poistnej udalosti

 

V prípade poistnej udalosti je potrebné vytlačiť si na tlačiarni a pozorne vyplniť nasledujúce tlačivá a tieto potom zaslať do centrály OEAV, prípadne do poistovne UNIQA (adresy sa nachádzajú na priložených tlačivách), alebo nám.

 

Prípadné otázky môžete zasielať na clen@skialp4u.sk alebo cez FAQ

 

Ďakujeme za prejavenú dôveru
OESTERREICHISCHER ALPENVEREIN a skialp4u

 

Odkaz na Facebook                                [Zobrazené 1 x]

Počet komentárov ku článku : 5

dano o 2009-02-24 14:22:13 napísal:

v podmienkach členstva v OEAV mate datum platnosti do 31.12.2007

web1 o 2009-08-23 09:38:37 napísal:

Áno - je to totiž oficiálne preložený dokument a podmienky sú vždy platné na 1 rok. V ďalších rokoch preklady nebolo treba urobiť -dôvod - žiadne zmeny. To či sú podmienky zhodné uvádzame v informačnom maily. V tejto chvíli vieme potvrdiť, že podmienky platia aj na ďalšie roky a dokonca už aj pre rok 2010. V prípade zmien ich určite zapracujeme.

Vlako o 2010-03-12 03:02:42 napísal:

Na stránke prihlášky do SSA sa v prípade záujmu o súbežné členstvo v SSA aj v OEAV odkazujete na túto stránku, kde sa zase odkazujete spätne na domovsku stranku.

Mozno len hladam na zlych miestach, preto sa pytam: Kde najdem (odkaz) online formular prihlasky súbežného členstva v SSA aj v OEAV?

Dik za skoru odpoved.

Robo o 2010-06-30 08:11:32 napísal:

Ahoj! Mám ten istý problém, neviem nájsť online formulár na prihlásenie. prosím pomôžte nám!
Vďaka
Robo


admin o 2010-06-30 08:19:26 napísal:

Odkaz na ONLINE registraciu do OEAV:
http://www.skimountaineering.sk/skm.php?pg=1000&s=av.php#nav8
V prihlaske do OEAV sa nachadza moznost poziadat aj o subezne clenstvo v SSA


Komentár ku článku :
Meno (nick) :              Odpíšte kód: kom4u                

 

Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0176 sec