Zasadnutie komisie skialpinizmu a zástupcov organizátorov pretekov
Zuberec 18.6.2004 – reštaurácia JUSA


Prítomní: Belicová, Leitner, Dančík Miro, Piták, Rychliková, Danko, Langa Jozef

Ospravedlnili sa : P. Szóistók – Veľká Fatra
Neospravedlnili sa: organizátori z Kráľovej Hole

Priebeh zasadnutia:

Zasadnutie otvorila predsedkyňa komisie Katarína Belicová. Privítala všetkých prítomných a poďakovala Jánovi Jurinovi zo Zuberca za zorganizovanie miesta pre zasadnutie.

Najbližšie stretnutie komisie sa uskutoční v mesiaci septembri, resp. v októbri. Termín a miesto bude dodatočne určený.

Zapísal: Leitner Miroslav, 23.6.2004