Sústredenie skialpinistov - Havranovo - 12.-15.8.2004

Opäť jedno sústredenie za nami a my bilancujeme. Miro / p. tréner / frekvencie srdcovej činnosti, natrénované hodiny, km, prevýšenia a milí juniori množstvo kyseliny mliečnej, modrín a otlakov, pokúšajúc sa zároveň zdokumentovať tieto fakty do tréningového denníka. Objemová príprava je heslo leta, gymnastika a opäť objemy. Počasie nežičilo a tak pôvodný zámer prebehnúť čo to z uzlov a lezenia zostáva zámerom a platne v Gaderskej a Blatnickej doline nás potešili len opticky. Regeneračne nevyslo ani plávanie, ale okrem množstva strečingu sa nám podarilo naučiť trochu grilovať pre vzácnu návštevu. Pozvaný na sobotný večer bol séf skialpinistického oddielu Sučany Dušan Piták, taktiež člen komisie, prof. MUDr. Dušan Meško DrSc a Ing. E.Grolmus, zástupca niekoľkých športových firiem na trhu / napr. Buff a pod./. Prebehli sme prípravu na novú sezónu s Dušanom Pitákom a zase p. profesor nám podrobne vysvetlil zúfalú situáciu, v ktorom sa športové lekárstvo na Slovensku nachádza v súvislosti aj so zánikom garantovaných prehliadok mladších či starších športovcov. / V Čechách poisťovne hradia prehliadky v hodnote 450 CZk / Ocenil snahu komisie predchádzať poškodeniu zdravia neprimeranou tréningovou či pretekovou záťažou a zabezpečiť čo najvyššiu pripravenosť na náročný výkon v extrémnych podmienkach / nadmorská výška, chlad, vlhkosť, .... / z hľadiska fyzických predpokladov. Z diskusie vyplynula aj dôležitosť takýchto prehliadok i pre kategóriu B, nakoľko vzhľadom na svoju kondíciu podávajú relatívne vyšší výkon. Záver večera bol obohatený grilovanym mäsom a zeleninou, diskusiou našich mladých reprezentantov s p. profesorom, ktorý prisľúbil účasť na sústredení aj v budúcnosti s konkrétnou prednáškou. Mimo iného sme zabrdli aj do pitného a výživového procesu rozoberaním ponuky firmy PENCO. Už nám chýbal len E. Grolmus ale to snáď nabudúce.

Ešte chcem pripomenúť že tých pár dní spoločne strávili Jokl, Devátz, Sliačan, Turlík, Styk a z dievčat sestry Dobošové, Jurinová a Pastoreková. No a taktiež niekoľko dospelých, tréner a rodičia. Poďakovanie všetci smerujeme na personál Chaty Havranovo za maximálnu ústretovosť, podmienky a pochopenie / www.havranovo.host.sk /.

Takže do najbližšieho stretnutia v Osrblí / 16. - 19. 9./ trénujte s plným elánom a keď stretnete ešte ďalších nadšencov, pozvite ich medzi nás.Katarína Belicová